Vse dobro vsem

Vzela sem si pravico do svobode govora.

SÚŤAŽ O CENY VII. MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU EROTICKEJ POÉZIE »MÚZY, PRI MÚZACH, S MÚZAMI«

Vážený pán / pani,

Je mi cťou pozvať vás na účasť a spoluprácu;

Už siedmy rok organizujem Festival erotickej poézie, ktorý v týchto rokoch získal význam a stal sa známy aj mimo našich hraníc. Viac a viac básnikov zo zahraničia sa začalo prihlasovať na verejnú súťaž, ale samozrejme ja ešte nepoznám všetkých básnikov, preto som sa tento rok rozhodla požiadať o pomoc znalcov poézie z jednotlivých regiónov a krajín, ktorí pošlú moje pozvanie mojim váženým kolegom, a potom zorganizujem Literárny večer erotickej poézie a vyberiem troch básnikov, ktorí budú zaradení do zborníka, ktorý vydáme a dvoch, ktorí sa kvalifikujú do súťaže a budú súťažiť o meno Múza prípadne za Apolóna roka 2019.

Pozývame Vás ako organizátor na VII. Medzinárodný festival erotickej poézie ako hosťa a samozrejme Vás srdečne pozývame, aby ste tiež poslali svoju prácu. Predbežný výber musí byť vykonaný najneskôr do 15. júna, keď mi tiež pošlete báseň a jej preklad. Samotný festival sa bude konať v Maribore 28., 29. a 30. júna a bude sprievodným programom jedného z najznámejších festivalov v Európe – Festivalu Lent.

Teším sa na stretnutie s vami.

SÚŤAŽ O CENY VII. MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU EROTICKEJ POÉZIE »MÚZY, PRI MÚZACH, S MÚZAMI«

Vydavateľ: MAUS

oznamuje súťaž o najlepšiu pôvodnú nepublikovanú báseň EROTIC, účasť je možná s jednou básňou, ktorá by nemala byť dlhšia ako 60 veršov, zúčastnení autori s erotickými básňami v slovinskom jazyku majú mať viac ako 18 rokov.

Šesťčlenná porota, znalci na erotickú poéziu, vyberie spomedzi účastníkov najpresvedčivejších autorov, ktorí budú zaradení do programu Festivalu erotickej poézie, kde budeme tiež odmeňovať najlepšiu interpretáciu.

Príležitostne bude publikované súborné dielo účastníkov festivalu, v ktorom budeme publikovať básne z najoriginálnejších erotických múz alebo apolónov.

Odborná komisia vyberie MÚZU / APOLÓNA VII. Erotického festivalu 2019, ktorý(á) dostane praktický dar, knihu a peňažnú odmenu.

Autori by mali poslať svoju erotickú báseň vydavateľstvu MAUS, Kacova ul. 1, 2000 Maribor, s anotáciou “MÚZA, PRI MÚZACH, S MÚZAMI” najneskôr do 1. mája 2019.

Básne by mali byť podpísané iba kódom, v osobitnej obálke tiež označenej kódom, či už je to meno autora, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Odborná komisia zverejní do 15. júna 2019 mená vybraných autorov. Dodatočné vysvetlenie je k dispozícii na e-maily natasa.svikart@gmail.com, alebo telefonicky na čísle: 07063595

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2019 Vse dobro vsem

%d bloggers like this: